Krnov - chlapec na želvě

Rekonstrukce značně poničené sochy z umělého kamene, která tvoří vrchol kašny byla prováděna v několika etapách.

Nejprve byly po očištění povrchu spojeny dva hlavní díly - torzo chlapečka (cyběly hlava, obě ruce, část trupu, chodidlo, další menší defekty)na želvě (té chyběla hlava, části nohou) s horním torzem těla chlapce. 

Na takto spojené torzo byly provedeny menší plastické doplňky z umělého kamene.

Větší chybějící části - hlava chlapce, ruce, hlava želvy byly naněkolikrát (několik variant) vymodelovány dle malých dobových fotografií ze sochařské hlíny, zaformovány a do vzniklých forem byly provedeny výdusky. Ty pak byly k originálu připevněny nerezovými čepy.

Socha byla osazena na vrchol kašny a zajištěna čepem.