J.V.Myslbek : Ardo - sádrový model

Metr široký sádrový model hřebce Arda ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě byl pokryt vrstvou povrchových úprav (vosků) a částečně též nepůvodní painou. Všechny tyto druhotné zásahy byly sejmuty. Na mnohých místech došlo k opadání vrstvy vrchní patiny.

Ocas byl uvolněn a připevněn provizorně drátem, chybělo ucho, druhé bylo ulomeno.

Všechny plastické defekty byly doplněny v sádře. Pro uchycení ocasu bylo upraveno kónické lůžko. Chybějící ucho bylo doplněno identicky podle druhého.

Závěrem bylo provedeno doplnění patinace na oloupaných místech a závěrečný ochranný voskový nátěr.