Bohyně Ceres - Karviná

Restaurování terakotové plastiky bohyně Ceres (výška 130 cm) z atiky budovy školy v Karviné-Fryštátu mělo, díky značnému procentu chybějící modelace, charakter rekonstrukce.

Plastika byla umístěna na vrcholu budovy a vystavena soustavně negativním vlivům počasí, což se projevilo v naprosté degradaci použitého materiálu - pálené terakoty. Došlo k rozpukání keramického materiálu po jemných vrstvách, šupinách, k celkovému oslabení materiálu a k tvoření výdrolů na celém povrchu plastiky. Ve spodní části došlo k odpadnutí takřka všech faldů, prstu na pravé ruce, znečitelnění modelace na atributu atd.

Celá plastika, resp. její poškození, byla natřikrát zatřena fasádními nátěry.

Prvořadým clem bylo očištění povrchu plastiky tak, aby mohl bý konsolidován keramický materiál. Čištění probíhalo mechanicky.

Keramický materiál byl konsolidován organokřemičitými prostředky a větší trhliny byly injektovány pomocí nízkomolekulární zahuštěné prskyřice.

Zadní část plinty byla společně s vnitřním prostorem plastiky vylaminována.

Samotná sochařská rekonstrukce probíhala ve čtyřech sledech, postupně, stále jemnějším materiálem, až po jemnou směs mramorové moučky, kterou byl povrch "vykletován". Sochařská rekonstrukce se týkala celé spodní poloviny, v horní části došlo k zacelení výdrolů a doplnění několika faldů.

Závěrem došlo k vytvoření nové povrchové úpravy, dle dochovaných fragmentů původní glazury.