Guttfreund - Hlava dívky

Terakotová hlava ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě byla v důsledku pádu na zem roztříštěna na několik kusů (dva větší fragmenty a desítky menších). 

Bylo nutné jejich postupné sesazování a fixace tak, aby byl složn celý tvar. Cybějící (malé) fragmenty a spáry byly poté doplněny a barevně zaretušovány tak aby nebyly zřetelné lomové spáry.