Travná - Křížová cesta

Restaurování zastavení I. II. III. a IV. bylo prováděno v letech 2005-2006. Následovat bude ještě restaurování osmi zbylých zastavení celku Křížové cesty.

Architektura z umělého litého kamene byla očištěna, doplněny byly uražené a chybějící části, zainjektovány byly trhliny.

Povrch vnitřního reliéfu byl zbaven v co největší míře monochromní druhotné barevné úptravy, povrchově zcelen a podle fragmentů barevnosti a analogií ostatních (restaurovaných i nerestaurovaných)zastavení byla provedena barevná rekonstrukce.

Nově zhotoven byl vrcholový kovový křížek.