Bernartice - Panna Marie

Plastika Panny Marie stojí na štíhlém, druhotně provedeném sloupku s hlavicí. Povrch plastiky byl druhotně a nepřesně polychromován (spíše natřen) pomocí syntetických barev. Pod touto barevnou úpravou bylo na více místech, pomocí sond, prokázáno monochromní barevné řešení v tónu slonové kosti. Kamenný materiál plastiky - arkóza se značným obahem živců, byl ve velmi špatném stavu, výrazně se rozpadal, drolil a ve spojení s korozí čepu došlo k roztržení spodní části plastiky a odlomení spodních faldů drpérie. Chybělo několik faldů, jedno chodidlo atd.

Zemská sféra - z maltínského pískovce - byla čepem rozlomena na několik dílů.
Prvním úkolem byla stabilizace kamenného materiálu, což bylo provedeno opakovaným napouštěním kamene konsolidačními prostředky. Poté následovalo statické zajištění, provedené fixací odlomených částí pomocí nerezových čepů a doplněním chybějících částí v umělém kamenném materiálu.

Druhotné barevné vrstvy byly odstraněny (mechanicky skalpely) a poté byla provedena závěrečná barevná retuš plastiky do monochromní úpravy.

Nově byly zhotoveny kovové atributy, dle zbytků původních, zkorodovaných. Práce, včetně pozlacení, provedl ing. Ondřej Šimek.