Nový Jičín - alianční znak

Alianční znak Bedřicha ze Žerotína a Libuše z Lomnice se nacházi na fasádě žerotínského zámku (vlastivědného muzea) v Novém Jičíně. Povrch byl pokryt vpitými prachovými nečistotami, které na mnohých místech přerůstaly v silnější černé krusty.

V první fázi došlo k očištění povrchu od těchto reziduí metodou mikrotryskání velmi jemným abrazivem (mikropískovačkou jemným korundovým prachem). Následovalo, po konsolidaci materiálu, doplnění meších defektů na reliéfu, ploše i písmu. Po konzultacích s pověřeným pracovníkem NPÚ (PhDr.L.Mezerová) a investorem (vlastivědné muzeum) bylo přikročeno k barevné rekonstrukci erbu podle dochovaných vzorků a heraldické tradice.

Barevná retuš, vycházející z dochovaných fragmentů, měla charakter lazurní transparentní retuše, kdy byla každá heraldická figura lehce přikolorována tónem velmi subtilním.

Všechny části obou erbů korespondovaly s obvyklým zobrazování barevnosti těchto erbů, s výjimkou přikryvadel nad erbem manželky (podle dochovaných fragmentů polychromie byla přikryvadla černo-červená, zatímco heraldicky "správné" by bylo zobrazení černo-stříbrné, pozn.aut.).