Nepomuk - Bohumín

Úvodní fází restaurátorského procesu byl transfer plastiky ze staticky narušeného soklu. Po transferu plastiky do ateliéru proběhl podrobný laboratorní průzkum odebraných vzorků barevnosti. Na většině povrchu památky včetně inkarnátů se nacházelo několik barevných vrstev různého stáří i složení (poslední barevný nátěr obsahoval mimo jiné i základovou barvu a asfalt).

Na základě laboratorního průzkumu vzorků a provedených sond rozpustnosti bylo rozhodnuto o sejmutí všech nepůvodních barevných vrstev na fragmenty vrstvy původní. Na některých místech (zejména inkarnátech) se dochovaly nepatrné zbytky, někde, zejména na krajkoví rochety větší fragmenty (zlacení). Po fázi sejmutí barevných vrstev došlo ke zpevnění povrchu kamene a doplnění chybějících částí. 

Současně s plastikou byly barevné vrstvy odstraněny z kované svatozáře, kde se dochovaly fragmenty původního zlacení (rovněž na kousku původní palmety). Svatozář byla nově pozlacena. Zcela nově, podle dobových analogií, byla vykována palmeta, která byla rovněž pozlacena. Následující fází byla barevná rekonstrukce povrchu památky podle dochovaných fragmentů barevnosti, která zahrnovala většinu inkarnátů, rochety, almuce (včetně zlacení) a menší části kleriky.

Závěrem byla plastika převezena na původní místo, kde byla osazena na nově zhotovený, několikadílný podstavec (zhotovil ak.soch. V.Fidrich).