Nepomuk - Kamenice

Restaurátorskému procesu předcházel pečlivý restaurátorský průzkum podepřeny laboratorním průzkumem odebraných vzorků barevnosti. Ten ukázal, že na mnoha místech jsou až pod čtrnácti vrstvami druhotných vrstev fragmenty původní polychromie a zlacení. 

První fáze se teda týkala odstranění druhotných vrstev pomocí chemických zábalu nabobtnávajících vrstvy. 

Po této etapě následovala konsolidace povrchu, jejíž největší díl tkvěl ve spojení upevnění oddělených částí k plastice (hlava, rameno, krucifix atp.).

Poté byly z umělého kamenného materiálu (vápence) doplněny chybějící části (vlasy, část biretu, palec atd.). Větší část pravého boku s kusem almuce byla vymodelována, zaformována a vydusána. Následovala předběžná lokální barevná retuš doplněných míst. 

Po konzultaci s pověřeným pracovníkem SPÚ v Českých Budějovicích (Mgr.Pavelec) bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci původní podoby polychromie a zlacení. Po jejím dokončení byla plastika opět osazena v kapličce v Kamenici nad Lipou. 

Součástí zásahu bylo rovněž zhotovení nové svatozáře, kterou zhotovil ing. Ondřej Šimek.

* tato práce probíhala po dokončení studií formou spolupráce s doc. Petrem Sieglem na AVU v Praze.