Mendl - Nový Jičín

2013

Velice náročný úkol především z hlediska organizace a koordinace práce. Práce byly prováděny v součinnosti se stavební firmou Winro. Samotné restaurování viditelných kamenných součástí bylo jen částí velice náročného úkolu. První fází bylo úplné rozebrání památky na díly a její odvoz k restaurování (vrchní sousoší vážilo 6,5 tuny), což znamenalo mimo siné mechanické odstraňování silných povlaků vytékajícího sintru z nekvalitně provedeného jádra pomníku. Součástí prací bylo také kompletní provedení vodního systému památky a zhotovení nového betonového vyztuženého jádra. Výsledkem je kompletní renovace díla Josefa Obetha z roku 1931, včetně nahrazení chybějících částí.