Sloup - Jeseník

2014

Práce na sloupku se sochou Boha Otce probíhaly v letních měsících. Kamenný materiál - maletínský pískovec - vykazoval extrémní znečištění nárůsty nižších rostlin, především mechů a zelených zrněnek, které v materiálu postupně vyhloubily nechtěný negativní reliéf. Cílem tedy bylo očištění povrchu, stabilizace a konsolidace kamene a doplnění četných plastických defektů, které byly velmi nešťastně při minulém zásahu doplněny tmely na bázi epoxidové pryskyřice, a to i velmi subtilní defekty.