Panna Marie - Jablunkov

2013

První etapa restaurování proběhla v roce 2013 a zahrnovala sochu Panny Marie a veškeré architektonické prvky vyjma kašny, která byla restaurována v roce 2015. Kašna byla přisazena k mariánské statui dodatečně ve 20. století, do té doby byly jak socha, tak kašna samostatnými artefakty. Velkým problémem byl fakt, že při posledním zásahu na soše došlo na ní (i na architektuře) k zapuštění roztoku polyvinylacetátu (Sokrat nebo Duvilax) do kamene, který nebyl očištěn od penetrovaných prachových nečistot a průmyslových exhalací (a že jich na Třinecku je požehnaně). Prvotní snaho bylo očištění a "otevření" povrchu kamene pro další etapy, samozřejmě v rámci možností. V rámci etapy čištění došlo též k úplnému vysekání všech druhotných cementových doplňků a výplní, jichž bylo na památce požehnaně a jež výrazně přispívaly k zasolení kamene a jeho zatížení (byl prováděn odsolovací zábal i oplach destilovanou vodou). Po konsolidaci kamene následovala dlouhá etapa doplnění chybějících částí (pro zajímavost - bylo odsekáno cca 200 kg druhotných cementových doplňků). Závěrečná barevná retuš byla provedena ve třech tónech - šedo béžové, okrově žlutém připomínajícím zlacení a v rezavo hnědém (socha, puttí, kartuše) - toto barevné řešení navazovalo a respektovalo poslední barevnou úpravu (na volutách i jinde byla rezidua podkladní železité žluti pod zlacení).