Nepomuk - Uhřice

2012

Restaurátorský proces probíhal po demontáži a transferu památky do ateliéru. Památka byla silně znečištěna - jednak silnými nárůsty povlaku nižších rostlin (památky stojí přímo pod vzrostlými kaštany), pak také penetrovanými prachovými nečistotami. Jak sochy, tak především podstavec byly přetřeny silnou vrstvou cementového pačoku, který zapříčinil silnou degradaci a erozi kamene. Po převozu bylo nutné pečlivé očištění kamene, a to včetně mechanického sejmutí silných rozsáhlých vrstev cementového pačoku. Po očištění následovala několikastupňová konsolidace značně narušeného kamene, poté, po technologické pauze, doplnění chybějících částí, včetně rekonstrukce latinského nápisu s monogramem, což bravurně provedli pan Karel Müller, ředitel Zemského archivu v Opavě a pan Štěpán Kohout, z pobočky archivu v Olomouci. Barevná retuš respektovala barvu kamene, rezidua barevnosti objevena před restaurováním byla druhotná, až na vrstvě cementového pačoku.