Štramberk

2012

Předmětem restaurování byla dvojice soch sv. Antonína a sv. Josefa osazených po stranách věže kostela sv. Jana Nepomuckého (pak také terakotová socha patrona kostela na věži a erb v průčelí nad vstupem). Obě zmíněné sochy byly extrémně poškozeny povětrností - jsou umístěny ve výšce cca 20 metrů, trvale a cyklicky atakovány povětrností i spadem z lokálních topenišť. Rovněž volba materiálu ke zhotovení - hořického pískovce - nebyla v roce vzniku 1907 příliš šťastná. Probíhalo čištění povrchu a pak především několikastupňová konsolidace pískovce podpořena injektáží trhlin. Plastické retuše byly na obou sochách na obličejích i hrubě tesaných drapériích.