Zachariáš - Příbor

2011

Restaurování sochy sv. Zacháriáše, nacházejícího se za farním kostelem, v areálu bývalého hřbitova muselo probíhat až po transferu celku památky do ateliéru. Památka byla výrazně nahnutá dozadu a hrozilo její zhroucení. Samotný transfer z oploceného areálu byl poměrně komplikovanou logistickou záležitostí. V rámci restaurování sochy z maletínského pískovce a architektury z hrubozrné arkózy bylo provedeno očištění povrchu, kompletní konsolidace a pak standardní doplnění chybějící modelace s výraznější plastickou rekonstrukcí spodní části sochy. Plastické rekonstrukci předcházelo statické zajištění značně oslabené spodní části, které bylo provedeno vložením masivního nerezového rámu do spodní plochy plinty. Vyměněn za nerezový byl zkorodovaný čep zajišťující samostatně provedenou hlavu. Památka byla po dokončení restaurátorského procesu postupně osazována na původní místo, na nový betonový základ.