Nepomuk - Příbor

2011

Restaurování sochy stojící na mostě přes Lubinu probíhalo po transferu celé památky do ateliéru. Restaurátorský proces zahrnoval standardní postupy a metody, od pečlivého očištění povrchu ode všech typů znečištění, přes několikeré zpevnění drolícího se povrchu (hrubozrného místního pískovce). Následovalo doplnění chybějících částí a závěrečné barevné sjednocení povrchu. Po dokončení všech etap restaurátorského procesu byla památka převezena zpět a osazena na původní místo, no nově připravený betonový základ.