Nepomuk - Nový Jičín

2010

Významná památka z rukou olomouckého mistra Jana Michaela Scherhaufa se nachází na nepůvodním místě, na Hřbitovní ulici na břehu říčky Jičínky. Vzhledem ke složité situaci způsobené stavbou okolních komunikací bylo žádoucí pootočení druhotně osazené památky. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k jejímu transferu, při němž došlo k odlomení nalomené spodní části plinty a nohou (socha byla natvrdo zalita cementem na ocelový čep). Po transferu bylo prvořadým úkolem zajištění stability a statiky sochy, což bylo provedeno zapuštěním ocelového rámu do vyřezané drážky, což bylo posíleno ještě instalací několika diagonálně, proti lomové ploše vedenými nerezovými čepy. Nejpalčivějším problémem památky byl předchozí restaurátorský zásah, který nejenže nerealizoval čištění či alespoň potlačení silně penetrovaných černých prachových nečistot a krust, ale ještě zapříčinil jejich fixaci v povrchové struktuře nesmyslným nátěrem povrchu roztokem polyvinylacetátu (zřejmě zředěné disperze Duvilax či Sokrat). Tento nátěr, který způsobil nevratné škody (povrch bělavého pískovce byl několik milimetrů pod povrchem výrazně zhnědlý) měl patrně za cíl zpevnění kamene. Z těchto důvodů bylo tedy velmi složité zafixovaných nečistot, práce probíhaly pomalu, pouze eliminací znečištění a následném odsolovaní znehodnoceného povrchu. Důsledně byly odsekány všechny druhotné doplňky, které byly provedeny v tmavě šedé až černém tónu !!!, tak aby korespondovaly s tmavým až černým povrchem původně bělavého pískovce. Až po velmi zdlouhavém procesu došlo k doplnění plastických defektů a po dohodě se zástupcem NPÚ v Ostravě pak také k celoplošnému barevnému sjednocení povrchu povrch nezatěžující barevnou úpravou lazurními vrstvami kopané okrové hlinky. Poté byla památka osazena na původní místo, v požadovaném pootočení.