Antonín - Nový Jičín

2010

Restaurování sochy stojící u rušné hlavní silnice, pod vzrostlými stromy probíhalo po transferu celé památky do ateliéru. Restaurátorský proces zahrnoval standardní postupy a metody, od pečlivého očištění povrchu ode všech typů znečištění (velmi silně penetrované nečistoty pojené lepkavými šťávami stékajících z okolních lip), přes několikeré zpevnění drolícího se povrchu (hrubozrného místního pískovce). Následovalo doplnění chybějících částí a závěrečné barevné sjednocení povrchu. Po dokončení všech etap restaurátorského procesu byla památka převezena zpět a osazena na původní místo. Restaurování kovových svatozáří provedl Ing. Ondřej Šimek z Jindřichova Hradce