Krupník - Olomouc

2009

Restaurování této bizarní památky ze zahrady Vily Primavesi v Olomouci probíhalo jako součást řešení doktorského studia na AVU v Praze (název: Chlorit mastková břidlice - krupník - netradiční materiál podhůří Jeseníků). Restaurována byla, po transferu, socha z krupníku, na místě pak také portál z maletínského pískovce. Díky naprosté rozdílnosti materiálů proběhlo restaurování pomocí odlišných metod a materiálů. Standardními metodami a postupy proběhlo restaurování portálu. Restaurování sochy z nenasákavého materiálu na bázi mastku proběhlo dle zkušeností a zjištění nabytých v průběhu práce na tématu doktorské práce. Na soše došlo k několikému typu doplnění, jak tmely na bázi drcené horniny pojenými akrylátovou pryskyřicí, tak vkládáním domodelovaných výdusků i kamenných plomb, filuňků, z originálního materiálu - krupníku.