Kříž Borošín - Brušperk

2009

Vzhledem k dobré stabilitě a statice památky byl tento vícedílný kříž se soustavou architektonických prvků restaurován na místě. Po dokončení restaurování byly investorem provedeny kolem památky drobné terénní úpravy. Restaurátorský proces zahrnoval standardní postupy a metody, od pečlivého očištění povrchu ode všech typů znečištění, přes několikeré zpevnění drolícího se povrchu (hrubozrného místního pískovce). Následovalo doplnění chybějících částí a závěrečné barevné sjednocení povrchu.