Svatý Jan - Bílovec

2008

Tato barokní socha byla restaurována spolu se sochou Panny Marie z 19. století. Vzhledem ke špatné stabilitě podloží byla socha rozebrána a odvezena k restaurování do ateliéru. Socha i architektonické prvky byly značně znečištěny a poškozeny, druhotně doplněno bylo množství modelace na soše a především na podstavci s reliéfem. Po očištění a konsolidaci proběhla náročná tvarová rehabilitace díla a následné barevné sjednocení povrchu. Nově pozlacena byla kovová svatozář. Socha byla osazena zpět na původní místo, na nově provedený betonový základ.