Horní Povelice - sv. Jáchym a sv. Anna

Obě dřevěnné sochy - původně z kaple v Horních Povelicích - byly umístěny na půdě fary v Třemešné ve Slezsku a byly v havarijním stavu.

Dřevní hmota byla v plné míře napadena dřevokazným hmyzem, došlo k narušení fyzikálně-chamických vlastností dřeva - kompaktnosti, pevnosti apod.

 

 

Dřevo se drolilo, u sochy sv. Jáchyma došlo k napadení spodní části dřevomorkou. Na sochách bylo množství chybějících částí - ruka, prsty, části drapérie, plinta apod. Ve velké míře (u Jáchyma 70%, u Anny 40%) došlo k odpadnutí křídové vrsty s povrchovou úpravou leštěnou bělí.

V první řadě došlo k odstranění dřevokazného hmyzu a dřevomorky ponory do speciálních prostředků Lignofix.

Poté došlo k několikrát se opakující petrifikaci dřeva ponorem do kádě s konsolidantem. Následovalo doplňování chybějících částí jednak dořezáním lipovým dřevem (ruka, drapérie), jednak doplněním speciálními tmely (rozpadající se plinta).

Na konsolidovaný a doplněný povrch bylo provedeno doplnění značné plochy křídové vrstvy. Po jejím přebroušení byla tato místa retušována novým nátěrem leštěné běli. Lemy šatů a knih byly nově pozlaceny, zvýrazněno bylo písmo v knize.