Horní město - andělé

Dva sedící andělé jsou součástí oltáře sv.Anny v interiéru farního kostela Horním Městě. Povrch obou andělů byl značně znečištěn, na mnohých místech došlo k uvolnění a značnému odpadnutí křídové vrstvy a k odlomení menších částí, např. prstů. Zcela chybělo jedno křídlo.

Povrch byl očištěn od nečistot, dřevěný materiál byl ponorem penetrován v konsolidačním roztoku. Doplněno bylo chybějící křídování, dořezáno bylo křídlo a chybějící prsty.

Byla provedena barevná retuš včetně doplnění chybějící částí pošírovaného stříbra tzv. waschgoldu (imitace zlata na stříbrný plátkový kov).