Šumperk - anděl s kartuší

Restaurování anděla z vrcholové části kazatelny z klášterního kostela v Šumperku probíhalo po transferu z kostela do ateliéru. Byly sejmuty dvě druhotné přemalby na vrstvu původní, raně barokní. Byl odhalen též původní německý text, který byl jednou přepsán a po válce zakryt barvou.