Šumperk - anděl z kazatelny

Restaurování anděla z vrcholové části kazatelny z klášterního kostela v Šumperku probíhalo po transferu z kostela do ateliéru. Byly sejmuty dvě druhotné přemalby na vrstvu původní, raně barokní.

Byl odhalen též původní německý text, který byl jdenou přepsán a po válce zakryt barvou.