Březová - hlavní oltář

Restaurování sochařské výzdoby hlavního oltáře probíhalo vzhledem k havarijnímu stavu dřevěného materiálu plastik v ateliéru.

Dřevěný materiál byl silně napaden dřevokazným hmyzem,fyzikální vlastnosti materiálu byly výrazně oslabeny. Narušena byla také statika plastik, resp. jejich součástí. Plastiky byly přetřeny jedním až dvěma druhotnými bílými nátěry. Velmi výrazně bylo poškozeno křídování - na plastice Boha a dvou větších andělů chybělo z jedné třetiny.

Na všech plastikách chybělo množství detailů - prstů, rukou, faldů.

Prvotním krokem byla stabilizace plastik, což bylo realizováno napouštěním oslabené dřevní hmoty petrifikačním roztokem. Následovala fixace uvolněných a odlomených částí. Chybějící části byly dořezány v lipovém dřevě, doplněny byly chybějící partie křídového podkladu. Poslední fází bylo zlacení detailů a barevné sjednocení povrchu, což bylo provedeno emulzní polírovací bělí v odstínu slonové kosti.