Nepomuk - Hovorany

Plastika sv. Jana Nepomuckého, zhotovená z lipového dřeva, byla původně umístěna v exteriéru (na fasádě kostela ?), o čemž svědčí poškození dřevní hmoty plastiky, která je v přední části značně poškozená, patrně působením stékající vody.

 

Ve hmotě dřeva se objevily dlouhé podélné trhliny. Obě ruce byly nepůvodními doplňky. Celý povrch plastiky byl několikrát překryt barevnými vrstvami, což značným způsobem změnilo výtvarnou hodnotu a celkové estetické vyznění díla. Zejména poslední „nátěr“ syntetickými barvami a asfaltem zcela skryl detaily a zahalil celou plastiku.

Úvodní fází restaurátorského procesu bylo zbavení památky dřevokazného hmyzu, což bylo provedeno ozářením plastiky ionizujícím zářením kobaltového zářiče Co 60 na specializovaném pracovišti. Dle restaurátorského průzkumu provedeného ak.mal. M. Králem, který byly doplněn stratigrafickou analýzou barevných vrstev odebraných vzorků bylo přistoupeno k odstranění všech nepůvodních barevných vrstev z povrchu celé plastiky na fragmenty vrstvy původní.

Po odstranění druhotných vrstev se objevila původní barokní barevná úprava povrchu realizovaná olejovými barvami přímo na dřevěný podklad, bez křídové vrstvy.

V následující etapě došlo k opakované penetraci velmi narušené dřevní hmoty plastiky zpevňujícím roztokem. Po konzultaci s pověřenými pracovníky PÚ Brno (prof. Stehlík, Mgr. Číhalík) bylo rozhodnuto o „muzeální“ prezentaci památky, bez doplňování fragmentů původní barevnosti.