Dřevěné kostelní dveře - Javorník

 


Dubové dřevěné dveře z boční stěny hřbitovního kostela v Javorníku (okres Jeseník) byly značně poškozeny vlivem povětrnosti.

 Došlo k rozeschnutí dřeva a k oslabení fyzikálních vlastností d řeva, k tvorbě prasklin a k odpadnutí několika fragmentů.

V první fázi došlo k celkové penetraci dřeva a jeho stabilizaci, následně pak k doplnění odpadých profilů a částí v dubovém dřevě. Závěrem byla provedena povrchová impregnace a ošetření kovových součástí.