Stará Ves n/O. - zdivo suterénu

Původní zaklenutí suterénních prostor zámku Stará Ves nad Ondřejnicí (okres Frýdek-Místek)bylo velmi výrazně poškozeno díky kotelně, která byla v tomto prostoru dlouhou dobu provozována. Došlo k výraznému "vysušení" prostor a ke značnému namáhání cihlového materiálu i spárování. Došlo k drolení takřka na celém povrchu, k sypání a odpadání částí cihel. Na některých místech došlo k odpadnutí několika kusů cihel.

 

Prvořadým úkolem bylo očištění povrchu od vpitých nečistot a následné zpevnění povrchu cihel impregnací na vodní bázi (v prostorách bude restaurace).

Poté následovalo doplnění chybějících partií i jednotlivých cihel a vydroleného spárování.

Závěrem byly nově doplněné části zdiva mechanicky upraveny tak, aby co nejvěrohodněji zapadly do textury původního starého kombinovaného zdiva.

Samotné práce byly prováděny místní stavební firmou Šulák (ve velmi dobré kvalitě).