Epitaf - Příbor

Kamenný renesanční epitaf z roku 1646 se nachází v interiéru kostela sv. Kříže v Příboře.

Hlavním problémem restaurátorského zásahu bylo jeho celkové podmáčení a rozpad materiálu, což bylo způsobeno vzlínající vlhkostí prostupující celkově zdivo kostela. Nadto byla tato vzácná památka s částečně dochovaným staročeským textem přetřena vrstvou cementového pačoku, což znemožnilo prodyšnost kamene a urychlilo jeho degradaci.

 

Na památce bylo spousta druhotně nevhodně doplněných částí (z betonu). První fází byla izolace památky proti vzlínající vlhkosti pod a okolo ní za pomocí chemické clony, která byla použita do příčných vrtů. Následovalo očištění povrchu od cementových depozitů a druhotných doplňků. Během této etapy došlo k objevení v minulosti osekané prostřední římsy. Následovalo doplnění chybějících částí umělým kamenným materiálem, od drobných defektů až po nanesení celé chybějící římsy.

Závěrem byla provedena lokální barevná retuš. Odstraněním nepůvodních částí, objevením původní římsy a jejím doplněním došlo k celkové tvarové korekci a rehabilitaci původní dispozice památky.