Renesanční okna - Stará Ves nad Ondřejnicí

Restaurátorský zásah probíhal na pětatřiceti renesančních pískovcových okenních ostěních, která jsou umístěna na dvou stranách fasády renesančního zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.

Ostění, která jsou rozdělena do třech pater, jsou tvořena profilovanými příporami, které spojuje plastičtější překlad (v horním patře štukový), ve spodním patře ještě profilovaná spodní římsa. Ostění byla, zejména ve spodní části, ve velmi špatném stavu. Kamenný materiál byl pokryt hnědou barvou, omítkou a tvrdým cementovým pačokem.

Na mnoha místech došlo k plastickému poškození profilů. Ve spodním patře byly takřka všechny překlady přelomeny, hrozilo jejich uvolnění.

Cílem restaurátorského zásahu bylo úplné odstranění nečistot a depozitů z povrchu, zpevnění kamenného materiálu, statické zajištění přelomených překladů pomocí nerezových kramlí, doplnění chybějících částí umělým kamenným materiálem, barevná retuš a závěrečná hydrofobní úprava povrchu.