Karolinum

Restaurování architektonických prvků probíhalo jako součást výuky ve třetím ročníku (1997) ateliéru restaurování sochařských děl na Akademii výtvarných umění v Praze. 

Předmětem restaurátorského zásahu byla tři renesanční okna – opuková – v prvním patře Karolina, která byla znečištěna vpitými prachovými nečistotami, významně plasticky poškozena a v minulosti doplňována.

V přízemí byl předmětem restaurátorského zásahu půlkruhový portál, ohraničující schodiště, ve sklepení pak dva románské půlkruhové portály, jeden opukový, druhý z žehrovické arkózy.

Cílem restaurátorského zásahu u všech těchto prvků bylo očištění povrchu od vpitých prachových depozitů a mastných skvrn. Následovalo zpevnění kamenného materiálu a doplnění největších plastických defektů, které byly doplněny umělým kamenným materiálem.

Závěrem byla provedena finální barevná retuš.